Khóa học phương pháp trồng rừng

Tên đề tài: Nghiên cứu trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở vùng trung tâm Bắc Bộ

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy-Bộ Công thương

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Ngọc Hải

Thời gian thực hiện đề tài: 2009

Kết quả nghiên cứu:

          Đã tìm được cách thức gieo hạt thẳng thành công cao nhất đối với loài keo tai tượng bằng cách thử nghiệm phương pháp tra hạt thẳng cho loài keo tai tượng ở Hàm Yên-Tuyên Quang với diện tích 1.5ha, bố trí thí nghiệm gồm 5 công thức, lặp lại 8 lần ở 2 thời điểm tháng 2 và tháng 4 dương lịch.

          Căn cứ vào đặc tính sinh thái của cây keo tai tượng, đối chiếu với điều kiện tự nhiên, đất đai của khu vực nghiên cứu và cho thấy tại Hàm Yên-Tuyên Quang rất thuận lợi cho việc gieo hạt thẳng. Tuy nhiên để việc gieo hạt thẳng thành công cần quan tâm đến việc kiểm tra phẩm chất hạt giống trước khi gieo, thời vụ gieo hạt, công thức gieo hạt thành công, sinh trưởng của cây từ tra hạt thẳng trên rừng so với trồng cây con có bầu ở thời điểm 9 tháng tuổi, tính toán công đầu tư năm thứ nhất, so sánh với phương pháp trồng rừng bằng cây con tạo ra từ vườn ươm.

          Kết quả nghiên cứu cho thấy hạt giống đem gieo phải đạt tỷ lệ nảy mầm >90%, thế nảy mầm trung bình 30%, hạt giống phải được công nhận từ các rừng giống chuyển hóa hoặc vườn giống chất lượng khá trở lên. Thời điểm tháng 3-4 bắt đầu vào mùa mưa, độ ẩm đất và độ ẩm không khí cao dần, lúc này gieo hạt thành công cao hơn khi gieo vào tháng 2 dương lịch. Vì tháng 2 chưa hết không khí lạnh, độ ẩm không khí thấp, hầu như tháng 2 không có mưa, nên đất khô sự nảy mầm của hạt rất kém.

          Xử lý hạt bằng nước sôi 1 phút, rồi ủ nứt nanh đem gieo hoặc đốt lá khô bên trên mặt đất (đối với hạt không xử lý qua nước sôi) cho tỷ lệ nảy mầm cao hơn các công thức không xử lý hạt. Cây từ các công thức gieo hạt tại rừng tỏ ra sinh trưởng khá hơn cả về chiều cao, đường kính so với trồng bằng cây con có bầu (gieo hạt của hai loại này cùng thời điểm) vì cây gieo hạt thẳng được nảy mầm và lớn lên trực tiếp trên đất rừng không bị thay đổi bởi môi trường sống.

           Với tính toán bằng phép so sánh thông thường dễ dàng nhận thấy trồng rừng bằng phương pháp tra hạt thẳng (chi phí ở khâu tạo cây con) chỉ bằng 50% so với trồng rừng bằng cây con có bầu như quy trình do tiết kiệm ở giá thành cây con và công vận chuyển cây con từ vườn ươm đến hố trồng.

          Tuy nhiên, đề tài mới thử nghiệm trên một địa điểm tại Hàm Yên-Tuyên Quang vào hai thời điểm tháng 2 và tháng 4 dương lịch, những nơi khác cần có những thử nghiệm tiếp theo.

 

           (Nguồn: Thư viện Bộ Nông nghiệp và PTNT-DT20101040)

Bài viết liên quan

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn