Video mới
Cây đũa thần trong phát triển nông nghiệp Israel

Nền nông nghiệp thần kỳ của Israel trong chương trình "Nông...

Nghìn năm rừng nghiến Cốc Ly

Với số lượng 898 cây nghiến và trai trên dưới 1.000 năm tuổi,...

Xem cây gỗ quí trên ngàn năm tuổi

Tại rừng nhiệt đới miền trung loài gỗ lim được xem...

Đỉnh Cao Nông Nghiệp Israel

Trồng Dưa Chuột trên đất sa mạc là một phương pháp khoa...

Thu hút đầu tư lâm nghiệp: Hướng đi hiệu quả trong tái cơ cấu ngành

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn