STT

SỐ VÀ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

1 Số 68/QĐ-LNBTB-VP 07/12/2020

Công nhận kết quả xếp loại chất lượng tập thể năm 2020 của trung tâm KHLN Bắc Trung bộ

2 Số 69/QĐ-LNBTB-VP 07/12/2020

Công nhận kết quả xếp loại chất lượng của 29 viên chức thuộc TT KHLN Bắc Trung Bộ năm 2020

3 QĐ số: 375/QĐ-KHLN 09/08/2018

Quyết định v/v Ban hành hướng dẫn một số nội dung về thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp trong các đơn vị thuộc Viện KHLN Việt Nam

4 CV-1001 21/03/2012

Hướng dẫn xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP

5 CV-7123 21/03/2012

Thông báo Kết quả Hội nghị tổng kết công tác năm 2016


« 1 » 

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn