Lịch sử hình thành Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ

Trong giai đoạn 1985 - 1990 Nhà nước có chủ trương tổ chức lại các cơ quan nghiên cứu nhằm tập trung đầu tư và giảm đầu mối. Thực hiện chủ trương này Bộ Lâm nghiệp quyết định sát nhập ba Viện nghiên cứu trong ngành là Viện Lâm nghiệp, Viện Công nghiệp rừng và Viện Kinh tế lâm nghiệp thành một Viện.

Ngày 30/8/1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 137/HĐBT về việc thành lập Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Lâm nghiệp.

Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ là một đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và được thành lập trên cơ sở Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm Lâm sinh Đông Hà (Viện Lâm nghiệp) và Xí nghiệp Lâm nghiệp đường 9 (Viện Công nghiệp rừng) theo Quyết định số: 70/TCLĐ ngày 07/02/1990 của Bộ Lâm nghiệp nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Sau hơn 25 năm xây dựng và phát triển Trung tâm KHSX Lâm nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc phát triển nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực lâm sinh, khai thác vận chuyển và chế biến lâm sản, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trong vùng Bắc Trung Bộ. Song song với những thành tích trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Trung tâm còn phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, trong những năm qua Trung tâm đã sản xuất hàng triệu cây giống và trồng được hàng ngàn héc ta rừng góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, với chức năng nhiệm vụ một đơn vị vừa nghiên cứu khoa học kết hợp với sản xuất kinh doanh, Trung tâm đã liên doanh với Công ty Giấy Việt - Nhật VIJACHIP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần chế biến Lâm sản xuất khẩu Pisico Huế, Công ty cổ phần xuất khẩu lâm sản Quảng Đông, thu mua mỗi năm trên 60.000 tấn gỗ lóng và trồng 50 - 100 ha/năm rừng liên doanh. Vì vậy Doanh thu, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước nên đã đóng góp nguồn thu ngân sách cho 9 tỉnh Bắc Trung Bộ, đặc biệt tỉnh Quảng Trị là nơi địa bàn Trung tâm đang hoạt động; đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho CBCCVC-LĐ Trung tâm và nhân dân trong vùng.

Nguồn: Phòng KH-TC


Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn