Khởi động dự án thúc đẩy quản lý lầm sản bền vững       Ngày 15/6/2017, Dự án “Thúc đẩy quản lý bền vững lâm sản tại các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam” (PSFM) đã được chính thức khởi động.  Hội thảo khởi động dự án được tổ chức tại thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị với sự tham gia của đại diện của Cục Lâm nghiệp Việt Nam, Vụ Hợp tác quốc tế và các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế., các tỉnh và đối tác dự án.

Với mục tiêu thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, dự án do Bộ Nông nghiệp và Lương thực Cộng hoà Liên bang Đức (BMEL) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đồng tài trợ và do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) làm chủ dự án  phối hợp với công ty tư vấn DFS và HessenForst (Đức) thực hiện. Dự án PSFM sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019 với tổng kinh phí 692.185 Euro (772.000 USD) và quỹ đối ứng là 55.000 EUR (61.000 USD)Ba mục tiêu chính của dự án là tăng cường quản lý rừng bền vững tại các công ty lâm nghiệp quốc doanh được lựa chọn; thành lập trung tâm đào tạo quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; và nhân rộng năng lực cho các công ty lâm nghiệp và các cơ quan có liên quan thông qua các khóa đào tạo. Theo các chuyên gia lâm nghiệp, hiện nay, quản lý rừng bền vững và chứng chỉnhận rừng là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Họ nói rằng trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 xác định có mục tiêu có ít nhất 30% diện tích rừng sản xuất có chứng chỉ vào năm 2020. Tuy nhiên, việc thực hiện quản lý rừng bền vững ở Việt Nam đã không đạt được như mong đợi, cho đến năm 2016, chỉ có chỉ khoảng 205.000 ha rừng đã được chứng nhận quản lý rừng bền vững.

 Để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng ở Việt Nam, một trong những ưu tiên hiện nay là xây dựng năng lực của chủ rừng và các bên liên quan để quản lý rừng bền vững. Với sự hỗ trợ của dự án, từ năm 2018, sẽ thành lập trung tâm đào tạo (Trung tâm Năng lực) về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng để tổ chức các khóa đào tạo cho các chủ rừng trên toàn quốc.


 Đây là mô hình trung tâm đào tạo đầu tiên của Việt Nam về quản lý và chứng nhận rừng bền vững được xây dựng dựa trên sự hợp tác chung giữa các viện nghiên cứu lâm nghiệp và công ty lâm nghiệp (cho các hoạt động trình diễn). Dự kiến đóng góp đáng kể cho việc xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong lĩnh vực quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, góp phần thực hiện cơ cấu lại ngành lâm nghiệp.

Nguồn: http://psfm.vn

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn