Thông báo Cử ứng viên tham gia đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại trung Quốc

Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ nhận được Văn bản hỏa tốc số 2125/BNN-TCCB ngày 16/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc cử ứng viên tham đào tạo cử nhân và thạc sĩ tại trung Quốc, Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ gửi các đơn vị công văn trên (tại đây), Đề nghị các đơn vị thông báo tới các viên chức có nhu cầu, gửi công văn cử ứng viên dự tuyển gửi về Phòng KH-TC trước 14h00 ngày hôm nay, 20/3/2018.

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn