Thông báo Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ của CHLB Đức

Phòng KH-TC, Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, xin gửi tới các đơn vị thuộc Trung tâm: "Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ của CHLB Đức, với Chuyên ngành Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước và Chuyên ngành Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên" (xem file đính kèm).

Đề nghị các đơn vị xem xét, cử ứng viên phù hợp tham gia dự tuyển.

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: 273 Lê Duẩn, Tp. Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3852.225 - Fax: 0233.3852.998
Email: fscv@vafs.gov.vn